Ерлерге арналған онкомаркерлер
Ерлерге арналған онкомаркерлер (альфа-фетопротеин, жалпы ПСА, бос ПСА, Қ ІЭА, CA 19-9, CA 72-4)
Зерттеудің құны:
17300 теңге
Биоматериал алу:
610 теңге
Талдау коды:
27.62
Күретамырдан алынатын қан
Талдауын қашан тапсыру керек?
Талдауын не ү шін тапсыру керек?
Кешенге не кіреді
50 жастан асқан ер адамдарға 2 жылда бір рет онкоскрининг жү ргізген жө н. Одан жас адамдар ө з қ алауы бойынша немесе кө рсеткіштеріне қ арай тексеріле алады.

Онкология бойынша тәуекел топтарына жататындар:

 • генетикалық бейімділік (жақын туыстарында қатерлі ісік ауруының тіркелген жағдайлар);
 • нысаны мен орналасуына қарамастан ерте диагностикаланған қатерлі ісік;
 • тестостерон деңгейінің ұйғарынды нормаларынан айқын және тұрақты асып кетуі;
 • зиянды жұмыс жағдайы;
 • тұратын жердегі экологиялық қолайсыз жағ дай;
 • никотинге және / немесе алкогольге тә уелділік;
 • созылмалы стресс және артық күштену;
 • қуық асты безінің қатерсіз гиперплазиясы;
Онкомаркерлер – бұ л организмде немесе қ атерлі жасушалардың ө зімен немесе патологиялық процестер аясында сау ұ лпамен пайда болатын биологиялық белсенді заттар (ақуыздар, гормондар, ферменттер). Соңғысына қабыну, аутоиммундық, эндокриндік, неврологиялық және басқа да бұзылулар жатады.

Кө птеген онкомаркерлердің шоғырлануы аурудың сатысымен тікелей байланысты екендігі байқалды. Бұл мамандарға ісіктің болу фактісін ғана емес, сонымен қатар қатерлі ісіктің ауырлығы мен агрессивтілігін анықтауға мүмкіндік береді.

Қатерлі ісік ақуыздарының айқындалуы (ө ндірісі) басталған сәт алғашқы белгілер пайда болғанға дейін (бірнеше ай бұрын) ұзақ уақытқа созылады, бұл қатерлі ісік диагнозының негізі болып табылады. Ісік неғұрлым тез анықталса, оны емдеу процесі соғ ұ рлым жең іл жә не тез ө теді.

Сонымен қатар, онкомаркерлерге жасалған талдау нәтижелері жүргізіліп жатқан терапия курсының тиімділік дә режесін кө рсетеді.

Егер ақуыздардың шоғырлануы баяу, бірақ тұрақты түрде төмендесе, онда таңдалған емдеу режимі дұ рыс жә не тиімді саналады. Егер тө мендегеннен кейін кө рсеткіштер қ айтадан жоғ ары кө терілсе, онда бұ л аурудың өршуіне (қайталануына) әкеледі.

Ақыр соңында, мәндердің жоғары сандарға дейін тұрақты ө суі метастатикалық қатерлі ісікке, яғни кө рші органдар мен тіндерге метастаздар беретін ісікке тән.

Бірақ онкоскринингтің оң нәтижесі әрдайым қатерлі ісікке байланысты бола бермейді. Кейбір қ атерсіз аурулар да кө рсеткіштердің жоғарылауына әкеліп соғуы мүмкін.

Сондықтан нәтижелерді түсіндіру және диагноз қою кезінде медициналық қателіктерге жол бермеу үшін қосымша аспаптық, клиникалық және аппараттық зерттеулер тағайындалады.
Кешенге не кіреді

 • Альфа-фетопротеин (бауыр)
 • Жалпы ПСА (простата-спецификалық антиген)
 • Бос ПСА (қуықасты безі)
 • Қ ІЭА (тоқ ішек, тік ішек)
 • CA 19-9 (ұйқы безі, тік және сигма тәрізді ішек)
 • CA 72-4 (асқазан)
Талдауын қашан тапсыру керек?
50 жастан асқан ер адамдарға 2 жылда бір рет онкоскрининг жү ргізген жө н. Одан жас адамдар ө з қ алауы бойынша немесе кө рсеткіштеріне қ арай тексеріле алады.

Онкология бойынша тәуекел топтарына жататындар:
 • генетикалық бейімділік (жақын туыстарында қатерлі ісік ауруының тіркелген жағдайлар);
 • нысаны мен орналасуына қарамастан ерте диагностикаланған қатерлі ісік;
 • тестостерон деңгейінің ұйғарынды нормаларынан айқын және тұрақты асып кетуі;
 • зиянды жұмыс жағдайы;
 • тұратын жердегі экологиялық қолайсыз жағ дай;
 • никотинге және / немесе алкогольге тә уелділік;
 • созылмалы стресс және артық күштену;
 • қуық асты безінің қатерсіз гиперплазиясы;
Талдауын не ү шін тапсыру керек?
Онкомаркерлер – бұ л организмде немесе қ атерлі жасушалардың ө зімен немесе патологиялық процестер аясында сау ұ лпамен пайда болатын биологиялық белсенді заттар (ақуыздар, гормондар, ферменттер). Соңғысына қабыну, аутоиммундық, эндокриндік, неврологиялық және басқа да бұзылулар жатады.

Кө птеген онкомаркерлердің шоғырлануы аурудың сатысымен тікелей байланысты екендігі байқалды. Бұл мамандарға ісіктің болу фактісін ғана емес, сонымен қатар қатерлі ісіктің ауырлығы мен агрессивтілігін анықтауға мүмкіндік береді.

Қатерлі ісік ақуыздарының айқындалуы (ө ндірісі) басталған сәт алғашқы белгілер пайда болғанға дейін (бірнеше ай бұрын) ұзақ уақытқа созылады, бұл қатерлі ісік диагнозының негізі болып табылады. Ісік неғұрлым тез анықталса, оны емдеу процесі соғ ұ рлым жең іл жә не тез ө теді.

Сонымен қатар, онкомаркерлерге жасалған талдау нәтижелері жүргізіліп жатқан терапия курсының тиімділік дә режесін кө рсетеді.

Егер ақуыздардың шоғырлануы баяу, бірақ тұрақты түрде төмендесе, онда таңдалған емдеу режимі дұ рыс жә не тиімді саналады. Егер тө мендегеннен кейін кө рсеткіштер қ айтадан жоғ ары кө терілсе, онда бұ л аурудың өршуіне (қайталануына) әкеледі.

Ақыр соңында, мәндердің жоғары сандарға дейін тұрақты ө суі метастатикалық қатерлі ісікке, яғни кө рші органдар мен тіндерге метастаздар беретін ісікке тән.

Бірақ онкоскринингтің оң нәтижесі әрдайым қатерлі ісікке байланысты бола бермейді. Кейбір қ атерсіз аурулар да кө рсеткіштердің жоғарылауына әкеліп соғуы мүмкін.

Сондықтан нәтижелерді түсіндіру және диагноз қою кезінде медициналық қателіктерге жол бермеу үшін қосымша аспаптық, клиникалық және аппараттық зерттеулер тағайындалады.
Кешенге не кіреді
 • Альфа-фетопротеин (бауыр)
 • Жалпы ПСА (простата-спецификалық антиген)
 • Бос ПСА (қуықасты безі)
 • Қ ІЭА (тоқ ішек, тік ішек)
 • CA 19-9 (ұйқы безі, тік және сигма тәрізді ішек)
 • CA 72-4 (асқазан)
Акциялар мен ұсыныстар
Кеңес қажет болса, 8 (800) 070-13-13, нөміріне хабарласыңыз
Сұрақтарыңыз бар ма?
Сдайте анализ, чтобы узнать уровень антител после перенесённой болезни или поставленной прививки. Контролируйте уровень антител, чтобы вовремя приходить на ревакцинацию