Сатып алушы өзінің дербес деректерін ұсына отырып, 21.05.2013 ж. № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР Заңы негізінде келесі мақсаттарда өзінің дербес деректерін өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келісімін береді:

Сайтта Пайдаланушыны тіркеу
Клиенттік қолдауды жүзеге асыру
Пайдаланушының маркетингтік оқиғалар туралы ақпарат алуы
Сатушының Сатып алушы алдындағы міндеттемелерін орындауы
Көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру мақсатында аудит және басқа да ішкі зерттеулер жүргізу.
Жеке деректер Сатып алушының жеке басын анықтауға мүмкіндік беретін жеке сипаттағы кез-келген ақпаратты білдіреді:

Тегі, Аты, Әкесінің аты
Туған күні
Байланыс телефоны
Электрондық пошта мекенжайы
Пошталық мекенжайы

Сатып алушылардың дербес деректері тек қана электрондық тасығыштарда сақталады және дербес деректерді автоматтандырылмаған өңдеу заңнама талаптарын орындауға байланысты қажет болатын жағдайларды қоспағанда, автоматтандырылған жүйелерді пайдалана отырып өңделеді.

Сатушы келесі жағдайларды қоспағанда, алынған дербес деректерді үшінші тұлғаларға бермеуге міндеттенеді:

Мемлекеттік биліктің уәкілетті органдарының сұрау салулары бойынша заңнамада белгіленген негіздер мен тәртіп бойынша ғана

Сатушымен өнімдер мен қызметтерді ұсыну үшін жұмыс істейтін стратегиялық серіктестерге немесе Сатушыға тұтынушыларға өнімдер мен қызметтерді сатуға көмектесетін серіктестерге. Біз үшінші тұлғаларға талап етілетін қызметті көрсету немесе қажетті транзакцияны жүргізу үшін ғана қажетті дербес деректердің ең аз көлемін ұсынамыз.

Сатушы өзгерістер қолданыстағы заңнамаға қайшы келмеген жағдайда, осы Ережелерге біржақты тәртіппен өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Осы Ережелердің шарттары Сайтта жарияланғаннан кейін күшіне енеді.