Мубодилаи моддањои шумо чї тавр кор мекунад?

Њормони тиреотропї

Тањлили њормони тиреотропї

Њормони тиреотропї (ЊТТ) дар гипофиз – узвест, ки фаъолияти ѓадудњои эндокриниро идора мекунад. ЊТТ фаъолияти ѓадуди сипаршаклро идора мекунад: бо ёрии он аз гипофиз огоњї гирифта, он њормонњои худиро истењсол менамояд, ки барои ба кор даровардани мубодилаи моддањо ва нерў дар њар як њуљайра лозим аст. Агар ѓадуди сипаршакл вазифаи худро иљро карда натавонад ва мунтазам миќдори лозимии њормонњоро ба хун људо нанамояд, сатњи ЊТТ баланд мешавад, бинобар он тањлил вайрон будани фаъолияти ин узвро нишон медињад.